Losse softwaresystemen

We zien nog steeds dat de vele verschillende softwaresystemen waar binnen vastgoed en infra mee wordt gewerkt niet goed op elkaar zijn afgestemd, onderling niet goed gekoppeld zijn en niet goed met elkaar communiceren.

Veel verschillende applicaties

In de loop der jaren zien we een wildgroei in applicaties die veelal los van elkaar staan. Dit geeft administratief veel rompslomp en ‘gedoe’ omdat voor alle systemen apart ingelogd dient te worden en elk systeem dient apart ‘gevuld’ te worden. Binnen die losse systemen dient binnen elk systeem opnieuw ingelogd te worden. De verschillende systemen communiceren niet goed onderling. Data en informatie is vaak niet actueel. Missen van controle en overzicht doordat de systemen niet of niet goed met elkaar communiceren. Dit is vooral een risicomanagement probleem. Door te werken met veel verschillende systemen is de foutgevoeligheid groot. Vaak is onduidelijk of bepaalde onderdelen/ materialen al wel of nog niet geleverd zijn.

Onnodige kosten

Door de fouten is er veel extra communicatie nodig over datgene wat fout is gegaan. Dit kost extra tijd, ergernis maar ook extra kosten. Werken met losse systemen zorgt voor veel ‘negativiteit’ en ergernissen.Het is inefficiënt. Met de losse systemen is het in de praktijk onmogelijk om een helder overzicht te hebben binnen het vastgoed beheer wat leidt tot verkeerde beslissingen en onnodige kosten.

Integrale oplossing

De enige goede oplossing is een integrale aanpak. Daarom hebben we Cloudia ontwikkeld als een integraal platform om alle systemen met elkaar te koppelen.

Oplossing voor Circulariteit

Organisaties in de vastgoed en infra zijn verplicht om per 2050 ‘volledig circulair’ te zijn. Deze organisaties staan nu voor de opgave om de organisatie daarvoor in te richten. Vaak wordt dit lokaal ingevuld, met alle problemen van dien. Een integrale oplossing was er nog niet in de markt.

Hergebruik materialen

Vanaf het moment van nieuwbouw dient nagedacht te worden over hergebruik van onderdelen en materialen. En voor bestaande bouw dient het gebouw helemaal [opnieuw] in kaart te worden gebracht met de details van alle onderdelen en materialen [van welk materiaal is het gemaakt, welke vorm van onderhoud, ouderdom, huidige staat etc.]. Om aan deze eisen te voldoen worden nu wel lokaal een [tijdelijke oplossing] ingezet, maar:

  • Hierin is geen totaaloverzicht te krijgen.
  • Het is arbeidsintensief [losse mailtjes, losse bestanden etc.]
  • Grote kans op fouten en niet de actuele documenten voorhanden hebben.
  • Het wordt vaak alleen intern geregeld, waardoor externe partijen hierin geen inzicht hebben.
  • Het missen van overzicht leidt tot [onnodig] hogere kosten.
  • Het zorgt voor onnodig veel [extra] overleg en dus [onnodig] extra kosten.
  • Grote kans op fouten [leidt ook onnodig tot extra kosten].
  • Het leidt ertoe dat aanbestedingen niet juist zijn.
Optimale oplossing

Met het juiste overzicht hadden de opbrengsten uit de uitbestedingen hoger kunnen zijn. Doordat we Cloudia hebben ontwikkeld als een integraal platform biedt dit tevens een optimale oplossing voor het ‘Circulariteits-vraagstuk’.

Ons verhaal

Marvin Konijnenbelt en Ben van der Vegt zagen dat veel vastgoed-data niet consistent of niet juist was en dat veel verschillende computersystemen niet op elkaar afgestemd waren. Hierdoor wordt het onmogelijk om de regie te voeren en goede beslissingen te nemen binnen vastgoedbeheer. Door het missen van de juiste overzichten lopen die organisaties een verhoogd risico en maken zij onnodig extra kosten.

Vastgoed Data processen

Marvin Konijnenbelt zag mogelijkheden in het verbeteren van vastgoed-data in processen, vanuit zijn corporatie achtergrond waarbij hij veel ervaring heeft opgedaan met het realiseren van nieuwbouw, renoveren en restaureren bestaande bouw, BENG woningen, 0-op-de-meter-woningen en diverse vraagstukken inzake duurzaamheid en circulariteit.

ICT-infrastructuur

Ben van der Vegt zag kansen op het gebied van vastgoed data ICT-infrastructuur. Ben heeft een achtergrond in ‘open source’ cloud software, IoT (internet of things) en implementaties van infrastructurele vraagstukken bij diverse organisaties.

Data delen

In 2020 besloten Ben en Marvin de krachten te bundelen en samen met een team ontwikkelden ze Cloudia Data. Beide ondernemers geloven in de kracht van het verbinden van mensen, verbinden van software en wellicht het belangrijkste: het delen van data tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Niet consistente en onjuiste data

Met betrekking tot vastgoed heeft Marvin de ervaring dat veel vastgoed-data die benodigd is voor de uitvraag tijdens een aanbesteding of overige samenwerkingsvormen in de meeste gevallen niet consistent is en in het ergste geval totaal niet kloppen. Veelal worden er veel verschillende computersystemen gebruikt welke separaat (op verschillende afdelingen) verrijkt worden met data en totaal niet op elkaar zijn afgestemd. Vanuit infrastructurele ICT projecten had Ben dezelfde ervaring. Veelal wisten bedrijven niet wat ze in eigen huis hadden en was de beschikbare informatie over diverse ICT systemen niet actueel of in zijn geheel niet aanwezig. 

Cloudia als regisseur

Binnen verschillende bestaande en nieuwe softwaresystemen wordt eigenlijk nooit op een éénduidige manier de regie gevoerd. Ben liep al jaren rond met het idee om dit wel te gaan faciliteren. Door dit gedachtegoed is Cloudia als regisseur bedacht. Cloudia regisseert, je kunt haar vragen stellen en zij helpt je om tot de oplossing te komen. Cloudia bepaalt ook in overleg met de klant welke ‘Best-of-Breed’-applicaties aan het Cloudia datasteem worden toegevoegd en welke niet passen binnen haar visie.

Wat onze klanten zeggen over Cloudia