Cloudia Platform

Cloudia Platform

We bieden een integrale oplossing om alle losse software systemen met elkaar te koppelen binnen ons integrale platform: Cloudia Platform.

Cloudia Platform is een softwarematige oplossing: een SaaS platform [Software as a Service].

Controle

Doordat het Cloudia Platform alle vastgoed systemen met elkaar koppelt, laat communiceren en deze verrijkt, wordt het mogelijk inzicht en controle te krijgen over alle data.

De wijze waarop we het Cloudia Platform inrichten zorgt voor voorspelbaarheid.

Bestanden vinden

De vaste module ‘Zoeken & Vinden’ maakt het mogelijk altijd de laatst bekende versie van bestanden in het systeem te vinden.

Risicobeheersing

Het management van vastgoed/ infra organisaties heeft op elk moment controle en optimale risicobeheersing binnen het vastgoed beheer. Op een overzichtelijke en een prettige manier.

Oplossing voor Circulariteit

Tevens biedt het Cloudia Platform de mogelijkheid om circulariteit op een integrale manier aan te pakken. Op een efficiënte manier.

Onderdelen van Cloudia Platform.

Cloudia Regisseur

Cloudia Regisseur

Cloudia Regisseur is een virtuele assistente die advies geeft over het inrichten van het Cloudia Platform en die ervoor zorgt dat het management de regie heeft over alle vastgoed data. Cloudia is de cloud adviseur/ regisseur.

Best of Breed

Als eerste brengt Cloudia alle verschillende software systemen binnen uw organisatie in kaart. Cloudia is hierin de regisseur om bij elk systeem te kijken naar ‘Best of Breed’ systemen in de markt. Cloudia geeft hierin advies maar u behoudt zelf alle keuzevrijheid om elk systeem te kiezen die volgens u optimaal binnen uw organisatie past.

Ondanks alle complexiteit zorgt Cloudia voor een heldere communicatie in begrijpelijke taal. Dat maakt het proces van Data Integratie anders, leuker en beter.

Juiste data

Cloudia helpt medewerkers om data juist en volledig in te vullen binnen alle systemen die op het Cloudia platform worden aangesloten.

Cloudia Regiecentrum

Cloudia Regiecentrum

Een digitale omgeving waarin alle keuzes voor de te integreren systemen worden gemaakt voor de implementatie. Tevens is dit de omgeving waar alle analyses en rapportages van de data worden gedaan en gepresenteerd.

Virtuele controleruimte

Het Cloudia Regiecentrum is de virtuele controleruimte aangesloten op alle data die binnen het Cloudia Platform is gekoppeld. Binnen het Cloudia Regiecentrum kunt u de regie voeren over uw Vastgoed Data. In het Regiecentrum heeft Cloudia de rol als de cloud adviseur/ regisseur.

Binnen het Cloudia Regiecentrum wordt alles ingericht op het gebied van:

  • Resultaat Gericht Samenwerken
  • BIM/ Materialenpaspoort
  • Circulariteit
  • Smart Buildings

Cloudia Data Systeem

Cloudia Data Systeem

Cloudia Data Systeem is een data systeem opgebouwd uit modules.

Koppelingen

Binnen het Cloudia Data Systeem worden koppelingen gemaakt met de softwaresystemen. Hierdoor wordt communicatie tussen de verschillende systemen mogelijk.

Keuzevrijheid

Voor elke module binnen het Cloudia Data Systeem heeft u de keuzevrijheid om een bestaand systeem te gebruiken, een Cloudia systeem of een ‘Best of Breed’ systeem.

De modules van het Cloudia Data Systeem: